En lang sag mellem Aalborg kommune og Fredningsnævnet, har nu resulteret i en kendelse, som tvinger Aalborg kommune til at nedlægge hele eller dele af deres mountainbike spor.

Der er ikke meget at smile af som mountainbiker i det nordjyske i disse dage. Aalborg kommune har ellers været godt repræsenteret med gode mountainbike spor, men det ser ud til snart at være slut. en længere sag mellem kommunen, en utilfreds nabo og Fredningsnævnet, har nu fået sin afgørelse.

Dommen betyder at sporet ved Poulstrup Sø lukker helt, og store dele af Lundby Krat må lide samme skæbne. Fredningsnævnet har afvist en ansøgning om dispensation, til at beholde de anlagte spor. Dermed har klager Henning Olesen, Gistrup, fået medhold efter en lang kamp for at få mountainbikere ud af områderne.

Fremtiden for sporet i Hammer Bakker er stadig uvist, da Fredningsnævnet har besluttet at udsætte sagen. Årsagen er, at der på fredningstidspunktet allerede var anlagt spor i Hammer Bakker.

Hammer Bakker, der i 2019 blev kåret som årets bedste spor, i kåringen Epic Trail Awards, som vi på MTBX lavede sammen med Singletracker appen i april 2019.

Fredningsnævnet skriver i deres afgørelse:

Fredningen af Hammer Bakker rummer –i modsætning til fredningerne af Lundby Bakker og Poulstrup Sø –bestemmelser, hvoraf det fremgår, at mountainbiking er tilladt. Således er det i forslaget fra 2012 beskrevet, at der i det fredede område er et vidt forgrenet net af stier til mountainbiking. Dette stinet må anses for godkendt ved fredningens gennemførelse.

Det er videre angivet bl.a., at plejemyndigheden, Aalborg Kommune, kan afmærke stiforløb, foretage ændringer i stinettet og opsætte informationstavler. Større ændringer i de eksisterende rekreative anlæg, f.eks. mountainbikestinettet, kan dog kun finde sted efter fredningsnævnets godkendelse.

Fredningsnævnet skal på denne baggrund anmode Aalborg Kommune om

  • at fremskaffe så præcise oplysninger som muligt om, hvorledes stinettet så ud i 2012 ved forslagets offentliggørelse samt
  • ud fra dette præcist beskrive, hvilke tiltag man siden 2012 har etableret eller accepteret at andre har etableret, samt endvidere,
  • hvilke nye tiltag, man nu ønsker at foretage, dette såvel helt nye tiltag som planlagte ændringer af det eksisterende net.

Så selvom sporet ved Hammer Bakker indtil videre fortsat kan benyttes, så er der altså stadig uvished om fremtiden for sporet.

Så helt konkret betyder dette, at som sagen ser ud lige nu, så lukker sporet ved Poulstrup sø helt. Ca. 1/3 af sporet ved Lundby skal nedlægges, og i Hammer Bakker vil sporet blive reduceret.

Hvordan ser Aalborgs mountainbike fremtid ud?

I afgørelsen fra Fredningsnævnet skrive der:

Idet fredningsnævnet således ikke kan dispensere til det ansøgte, påhviler det Aalborg kommune at afvikle de mtb-anlæg, der er etableret og sørge for planering af de særligt udlagte stier samt tillige at sikre, at det fredede område ikke i fremtiden bliver anvendt i modstrid med fredningens formål.

Afviklingen bør påbegyndes snarest og skal være tilendebragt indenfor en frist på senest 2 år fra denne afgørelse.

Der er dog et spinkelt håb, da der er mulighed for at klage over afgørelsen. klagefristen er 4 uger, og skal indgives til Miljø- og Fødevarestyrelsen. Så selvom det ikke ser lyst ud lige nu, så kan vi håbe at Aalborg Kommune klager over afgørelsen, så Aalborg kan bevare sine mountainbike spor.

Mountainbikerne forsvinder ikke sammen med sporene.

Interessen for mountainbike har været stærkt stigende de sidste mange år, hvilke naturligvis har medvirket til flere brugere på sporene. Disse brugere forsvinder naturligvis ikke sammen med sporene, så vi kan kun frygte at der vil opstå unødige konflikter i takt med at sporene bliver nedlagt. Årsagen til sporene i sin tid blev anlagt, var netop for at undgå konflikter mellem skovens brugere, men med nedlæggelse af sporet i blandt andet Poulstrup, vil rytterne blot komme tilbage på de stierne, som bruges af vandrere, hundeluftere og hesteryttere.

Aalborg som Nordjyllands outdoor hovedstad

Det er ikke mange uger siden MTBX deltog i et arrangement i samarbejde med VisitAalborg og Singletracker. Aalborg Trail Adventure hedder konceptet, som guider ryttere rundt på de lokale spor Hammer Bakker, Kongshøj, Poulstrup Sø og Lundby Krat som samlet udgør 100 kilometer og 1.500 højdemeter.

Vi kontaktede VisitAalborg for at høre hvad de mener om denne sag.

Det er rigtig dårlig timing,. må man sige. Vi har lagt et stort arbejde i at gøre sætte fokus på Aalborg som Nordjyllands outdoor hovedstad, så at det nu ser ud til at sporene delvist lukkes ned, synes vi selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Vi må selvfølgelig respektere Fredningsnævnets afgørelse, og afvente hvad er sker. Og uanset hvordan det ender, så må vi bare få det bedste ud af det.
– Kaare Fuglsang Bach Toft, VisitAalborg

Har du en kommentar til sagen, så deltag i debatten på vores Facebookside her.