Nedenstående artikel er lavet som en aprilsnar 2018 🙂

Skiltningen af de danske mountainbikespor er i fuld gang, men for at følge de nye regler for skiltning, kræver det ændringer på mange spor.

De sidste 10 år er antallet af spor i Danmark eksploderet. Når man kommer rundt i landet, finder man næsten altid et spor i nærheden. Alle kommuner med respekt for sig selv, har et spor, og ofte er der flere spor i samme kommune.

Det er ofte den skov, hvor man har fået lov til at bygge i, der bestemmer mulighederne for forskellige elementer i sporet. Mange af de ældre spor, er bygget ud fra det man nu gerne ville have på sporet, man har udnyttet alle bakker, nedkørsler og andet for at få det bedste spor, og for at skabe de elementer man måske havde prøvet andre stedet i Danmark, eller måske i udlandet. Inden for de sidste år er sporerne blevet mere strømlinede, og når man har bygget sporet, har man haft et teknisk niveau i tankerne.

Der gøres et kæmpe arbejde derude, og en masse frivillige bruger timer i sporet, for at skabe de bedste oplevelser for brugerne. Der er sporbyggerlaug rundt omkring, og man har endda nogle steder fået kommunen med som medfinansiering af sporbyggeriet. Man begynder simpelthen at se værdien i hvad sporet giver til kommunen, og til området.

Sidste år blev On Trail lanceret. On Trail er et projekt der skal gøre alle Danmarks spor mere tilgængelige. Dette skal ske gennem bedre og ensartet skiltning, og graduering af sporerne.

”Projektet skal understøtte og udvikle indsatsen hos de mange sporlaug, som bruger en masse timer på at bygge mountainbikespor over hele Danmark” fortæller Christoffer Riis Svendsen, som er projektleder for projektet og forsætter ”projektet skal hjælpe med til, at der kommer en ensartet skiltning, og graduering af de mange mountainbikespor, så flest muligt får glæde af dem”.

Den store udfordring i at skilte og graduere de forskellige spor er, at mange spor indeholder forskellige elementer, der krydser ind over de forskellige gradueringer. Det betyder f.eks. at et spor kan være grønt noget af vejen, rødt på en nedkørsel, måske have et hop der er sort, og så slutte med et grønt flow. Alle spor skal certificeres af Ontrail, ellers vil de på sigt blive nedlagt. Derfor vil der blive oprettet flere netværksgrupper, der uddannes i On Trails eget uddannelsesprogram, som giver dem kompetence til, at rådgive de enkelte sporlaug.

”Nogle spor kan vi nemt sætte skilte på, mens andre spor simpelthen er nød til at blive bygget om” Fortæller Christoffer Riis Svendsen fra On Trail, og han uddyber “Vi gennemgår alle spor i Danmark, ved hjælp af de forskellige netværksgrupper, som vil instruere de forskellige sporlaug i den korrekte On Trail metode”. Mange steder vil det kræve, at sporbyggerne laver ændringer på sporet.

Der bliver opsat nogle krav til de forskellige spor. F.eks. skal der være et Sporlaug tilknyttet til hvert spor, og hvert sporlaug skal være medlem af On Trails nye brancheorganisation. Herudover vil der være forskellige krav indlagt i de enkelte gradueringer.

Et grønt spor må f.eks. ikke indeholde stigninger på over 15 % hældning, alle drop må ikke være større end 5 cm., og så må det grønne spore ikke indeholde rødder. Et sort spor skal indeholde minimum et roadgap, det vil sige en hop over en vej. Det skal indeholde en nedkørsel på minimum 485 m., og sammenlagt skal der være over 775 højdemeter indlagt. Hvert sporområde skal have et grønt spor tilknyttet. Det betyder, at spor som f.eks. Danmarks tag ved Rye, Silkeborg skal lave et grønt spor, som ikke må have stigninger over 15 %, ingen drop over 5 cm, og ingen rødder. Derudover skal der anlægges et roadgap. Lever de enkelte sporområder ikke op til Ontrails krav, vil ikke kunne opnå Ontrails certificering, og på sigt blive nedlagt..

“Vi vil bede de enkelte sporlaug og kommuner om, så at sige at trimme sporet, så de enkelte spor lever op til On Trails krav, det burde være en overkommelig opgave” siger Christoffer Riis Sendsen. Disse krav vil skabe sikkerhed for den enkelte bruger, og vil herudover skabe de gode oplevelser for alle.

Hos MTBX forudser man et større arbejde for de enkelte sporlaug, men i On Trail projektet ser man det som eneste mulighed, for at kunne lave en korrekt skiltning, og skabe størst sikkerhed på sporet.