Denne artikel er lavet som aprilsnar

Selv om færdselsloven også gælder i skoven, så har det længe været et slags fristed, hvor mountainbikere har kunne køre lidt som de vil, uden at tage hensyn til færdselsloven. Men nu er det slut.. i hvert fald for en periode. Politiet har netop offentliggjort, at det vil lave en målrettet indsats mod mountainbikere i hele landet i uge 15.

Vi vil være til stede i hele landet, og gå efter dem der ikke køre efter forholdende, og ikke har det lovpligtige udstyr monteret på cyklen. Det kan være ryttere der kommer i høj fart uden at orientere sig, og som ikke har de lovpligtige reflekser monteret.
Per Andersen, Politi.dk

Her på redaktionen er vi ikke begejstret, da det i værste fald rammer samtlige ryttere. Det er jo nok de færreste der har reflekser på hjul og pedaler, som faktisk er lovpligtigt. Vi har ikke kunne få et klart svar fra politiet med hensyn til “at køre efter forholdende”, og hvad det helt præcist dækker over.

Vi tager udgangspunkt i de officielle mountainbike stier og ruter i hele landet. Vi har gennem de seneste år brugt meget energi på at uddanne vores cykelpoliti, og nu er det tid til at de skal vise hvad de kan” siger politiets talsmand, Per Andersen til MTBX.dk

Vi har ikke kunne få det endelig bekræftet, men det lyder til at uge 15 kampagnen, kun er starten på en løbende indsats mod mountainbikere. Fremover kan vi nok forvente at se de cyklende betjente ude i skoven. Til info kan vi oplyse at politiet fortæller, at bødetaksten for manglende reflekser er kr. 500,-

Sådan undgår du bøder

Her under har vi fremhævet nogle af punkter i cykelbekendtgørelsen som du skal være særlig opmærksom på. Den eneste undtagelse er når der afvikles løb.

Under løb i henhold til færdselslovens § 37, stk. 1, behøver en cykel ikke at være forsynet med lygter, jf. § 6, refleksanordninger, jf. § 7, samt klokke, jf. § 8.

 • Cyklen skal holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.
 • På en tohjulet cykel må styrets bredde ikke overstige 70 cm. Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i styrets bredde.
 • En cykel skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer, der virker på henholdsvis for- og baghjul.
 • Bremsning af cyklen skal kunne ske på en sikker og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold. Vejrlig må ikke kunne nedsætte bremsernes funktion væsentligt.
 • Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gulligt lys tydeligt synligt forfra i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende og er synlig fra siderne
 • Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én baglygte, der afgiver rødt lys bagud tydeligt synligt i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende, og som er synlig fra siderne.
 • En cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.
 • En cykel skal være forsynet med mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.
 • En cykel skal være forsynet med mindst to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra.
 • En cykel skal på hvert hjul være forsynet med mindst én gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.
 • En cykel skal være forsynet med en klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret. Cyklen må ikke være forsynet med andet signalapparat.