Der er enestående oplevelser på vej til alle, der kan lide at cykle i terrænet og få mudder under dækkene. Med støtte fra Nordea-fonden på 1,5 mio. er finansieringen af 100 km mountainbikespor omkring Viborg i hus.

Skal vi cykle en tur i skoven?

– De næste par år bliver det sjovere, mere sikkert og mere udfordrende at cykle i det smukke terræn omkring domkirkebyen. Foreningen Viborg MTB-spor, hvis mål er at skabe 100 kilometer mountainbikespor i fem forskellige skov- og hedeområder rundt om byen, har netop modtaget nyheden om, at Nordea-fonden støtter projektet med 1,5 mio. Det fortæller en begejstret bestyrelsesformand, Søren Dürr Grue.

Gode MTB-spor til alle

“Jeg er rigtig glad, og nu skal vi for alvor i gang. Ud over sporarbejde går pengene til kompetenceudvikling af frivillige sporbyggere fra lokalområdet og resten af landet. Vi inddrager internationale eksperter i uddannelsen af de frivillige På den måde kvalitetssikrer vi projektet, mens vi hæver barren for, hvad der er et godt mountainbikespor i Danmark.” Søren Dürr Grue understreger, at sporene flytter mountainbikere ind på de opmærkede stier og væk fra skovens øvrige brugergrupper. Samtidig skal kendskabet til, hvad der er god opførsel i skoven, og hvor det er uhensigtsmæssigt at cykle udbredes blandt brugerne af sporene.

Velkommen til nye cyklister

MTB er en voksende sportsgren, der byder på aktive og sjove timer til folk i alle aldre. Opmærkede baner af forskellige sværhedsgrader åbner op for, at nye målgrupper som begyndere og turister nemt kan finde vej på stierne og suse henover skovens rødder, gennem skarpe sving og op og ned ad stejle bakker. Det er en af grundene til, at Nordea-fonden har valgt at støtte Viborg MTBspor.

”For Nordea-fonden drejer et sig i høj grad om at åbne sporten op for nye målgrupper. Nu får mange flere mulighed for at køre i skoven og på heden, få gode oplevelser og komme afsted ud i det grønne. Det er det gode liv!,” siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen.

Passer ind i landskabet

Også skovfoged i Naturstyrelsen i Kronjylland, Steen Bonne Rasmussen glæder sig over projektet, som han har været med til at udvikle.

”Det er et spændende projekt, som tager afsæt i næsten 10 års forarbejde og et forpligtende partnerskab mellem lodsejere og klubber. På Naturstyrelsens arealer er tilgangen fra både Naturstyrelsen og Viborg MTB-spor, at sporene skal indpasses i landskabet bedst muligt. Vi forsøger også at placere dem, så de giver mindst mulighed for konflikter med de andre brugergrupper i skoven. Alt i alt er vi er havnet på et godt koncept, som jeg glæder mig til fortsat at være med til at udvikle,” siger Steen Bonne Rasmussen.

Fakta om Viborg MTB-spor

Foreningens bestyrelse består af repræsentanter fra 3 cykleklubber i Viborg (Viborg Cycling, Cykel Motion Viborg og Hald Ege MTB), det lokale erhvervsliv og Viborg Kommune. Foreningen har ansat en projektleder og en fuldtids sporbygger. Projektet er finansieret med i alt 4,3 mio. fra forskellige bidragsydere.

Fakta om100 km spor

Indtil videre er der etableret opmærkede spor i Ødalen øst for Viborg og ved Hald Ege. Sporene etableres i etaper og i 2016 kommer der 3×10 km nye mtb-spor, hvor det første bliver 10 km i Havredal og Stendal plantager syd for byen. I 2018 kan man komme til at køre på 100 km spor i fem forskellige naturområder omkring Viborg. De fem områder bliver forbundet af transportveje som cykelstier og grusveje.

Du kan læse mere på Viborgmtbspor.dk