Vi er kommet ind i årstiden, hvor regnen er med til slide på vores spor. I år føles det dog som om, at det har regnet ekstra meget. Nogle spor lukker hele vinteren, mens der på andre spor henstilles til at holde sig fra sporet efter regnvejr, eller helt holde sig væk i en periode.

Det er et ømtåleligt emne, for nogle udøvere vil gerne have alle spor helt lukket indtil foråret kommer, mens andre opfatter våde spor og regnvejr, som en del af det at køre på MTB. Så længe det ikke fryser, vil sporerne blive ved med at være smattede, og nogle steder meget udsatte. Så snart frosten kommer, og fryser sporerne, er sagen en helt anden.

Selv om det er vinter – må vi gerne køre

Der er flere tilfælde rundt i landet, hvor sporene enten er lukkede, oversvømmede eller der “bygges” nye såkaldte piratspor, for at undgå de dele af sporet, hvor vejrliget øger kravet til teknikken. Det er vigtigt, at når man bevæger sig som MTB’er i skovene, for det første, at holde sig til de spor, der er lavet til MTB kørsel. Derudover er den sunde fornuft vigtig at have med, selv om det til tider kan være fedt at fræse gennem et kæmpe mudderhul, så er det ikke altid det bedste for sporet.

Tænk på hvornår du bruger bremserne, de er med til at rive underlaget op. Man kan hurtigt vurdere om sporet er for mudret at køre på, efter man er kørt ind på et spor. Konstateres dette, halvt inde på sporet, så vend om.

Foto: Christian Botved Poulsen
Foto: Christian Botved Poulsen

Der er stor forskel på hvordan underlaget reagerer med regnen. Nogle skove er så tæt bevokset, at regnen ikke kommer direkte ned i sporet. Sporet kan også have et underlag der suger regnen, og dermed er fint at køre på.

Det kan derfor være svært at vurdere sporerne, når man sidder hjemme i sofaen, og kigger ud af vinduet. Om vinteren er der flere der vælger at træne inden døre.  Vi oplever til træning i klubberne, at antallet af deltagere i de ugentlige træningssessioner daler væsentligt, når det begynder at blive koldt og regnen bliver en hyppigere gæst. Det er i sig selv, med til at skåne sporerne.

Der findes rigtig mange frivillige, der er i skovene mange gange om ugen for at reparere på sporene. Mange af dem er medlemmer af et af de mange sporbygger laug. Husk på dem, når du fræser rundt derude, hvis de ikke brugte en masse tid på vedligeholdelse, ville det se værre ud. Man kan sagtens hjælpe til, enten på de vedligeholdelses dage der ofte bliver afholdt, eller ved at tage sig tid til at fjerne et par grene i sporet, når man alligevel kommer forbi, på sin træning.

Sporet på Himmelpind

Foto: Cykelteknik
Foto: Cykelteknik

Ved Vejle ligger et område der hedder Himmelpind. Her har de lokale MTB’ere fået mulighed for at bygge et spor. Himmlepind er en skovklædt bakke, hvor der er mange forskellige brugere. På sporet har man her i vinter, valgt helt at lukke sporet. Det er lukket frem til april 2016. Dette har man gjort for at skåne sporet, men også for at kunne foretage vedligeholdelsesarbejde på det. Det er sporlaugene der foretager disse valg, og det er gjort i den bedste mening. Derfor er det også vigtigt, at vi som udøvere, respekterer dette.

Det blå spor i Rude skov

På det blå spor i Rude skov har Trail Builders Copenhagen specifikt bedt alle om at respektere, at sporet er meget vådt for tiden. Der er blevet henstillet til at holde sig fra det, mens det er mudret og fyldt med vand. De oplyser om dette på deres Facebookside, og håber derved at det kommer ud til så mange så muligt. Allerede her kort inde i den våde sæson, er sporet kørt op, og fyldt med vand og mudder.

Foto: Trail Builders Copenhagen
Foto: Trail Builders Copenhagen

Man kan sagtens træne andre steder, hvor regnen ikke har haft samme effekt på sporene. Det er vigtigt at huske på, at der er mange spor, som også har andre brugere end os på 2 hjul. Det giver ikke den store popularitet, at andre brugere kan se, at vores hjulspor er skyld i, at de får mudder på skoene, eller måske slet ikke kan færdes hvor de normalt kan. Derudover kan det resultere i, at klager gør os uvelkomne på udvalgte spor.

Piratspor, Silkeborg

I ugen der gik, dukkede et nyt begreb op, som vi alle har set og kender til derude på sporene, nemlig Piratspor. Et piratspor, er et spor der opstår ved siden af det officielle spor, enten fordi der er ønske om at undgå en forhindring, eller fordi der er et andet segment, man gerne vil køre på. Det var i Nordskoven ved Silkeborg at en bruger havde bemærket flere steder, hvor der var lavet nye

Foto: Christian Botved Poulsen
Foto: Christian Botved Poulsen

spor forbi udsatte spor, eller at der var flyttet lidt om på sporet, for at gøre det nemmere at komme forbi. Et sted var der ændret i underlaget, ved at fjerne pinde der skal holde på grusunderlaget.

Et andet sted havde man valgt at køre udenom sporet, da nogle rødder fremkommen øgede kravet til teknikken. Et tredje sted var man begyndt at køre uden om et vådt område, sikkert for at undgå at blive våd, men dette vil resultere i et spor der bliver flere meter bredt.

Fra Silkeborg Sti- og sporbyggerlaug henstiller man til at blive i sporet, og ikke “snyde” uden om. Man kunne i stedet tage noget af farten, og lære noget teknik i stedet for at flyve igennem, for at rykke et par pladser op af ranglisten på Strava.

Overordnet

Fælles for disse 3 spor er, at regnen har haft sit indtog. På det ene har man helt lukket sporet, på det andet har man henstillet til ikke at køre i sporet, og på det tredje spor har man henstillet til at køre andre steder indtil videre. Der er rigtig mange meninger om dette emne, nogen mener ikke man skal køre når der er mudder, vådt og generelt dårligt vejr, mens andre gerne vil ud og pløre sig selv til.

Der er nogle ting man skal være opmærksomme på.

  1. Meld dig ind i en MTB klub – eller i det mindste følg med på dit lokale områdes MTB facebook side.
  2. Hav altid den sunde fornuft med derud.
  3. Lav en vurdering om sporet kan holde til din cykel nu. Husk på, der er rigtig mange andre steder man kan køre.
  4. Øv din teknik, specielt dit flow og din bremseteknik. Lad være med at klodsebremse.
  5. Undgå at lave “hjulspænd” op af bakkerne, træk inden det sker.
  6. Hjælp de lokale sporlaug – enten fysisk eller økonomisk.

Dem der er derude nu, er ofte dem der har kørt i flere år, og som ved hvordan man skal forholde sig til sporernes tilstand. Der er selvfølgelig også få der ikke kender til den sunde fornuft, og bare kører hvor de vil. Der er derfor behov for en debat om dette emne, specielt en debat hvor vi, uden at hamre hinanden på hjelmen, får talt om hvordan vi opfører os ude i skoven lige nu.

Kilder:

Artikel: Research reveals walkers do more damage to trails than mountain bikers