Passer du godt på din cykel? ja, selvfølgelig gør du det, men hvad sker den hvis den bliver stjålet?
Rigtig mange glemmer at følge op på deres forsikringer når de køber ny cykel.

Din cykel er forsikret gennem din indboforsikring. De fleste forsikringsselskaber har et maks beløb de udbetaler i tilfælde af cykeltyveri. Men da mange mountainbikere har forholdsvis dyre cykler, er det sjældent nok med en standard forsikring, hvis du vil have dækket hele cyklens værdi i tilfælde af tyveri.

Generelt dækker indboforsikringen cykler ved brand og tyveri. Den dækker ikke færdselsskade på selve cyklen, dvs. man får ikke erstatning for kaskoskader, fx sket ved styrt, sammenstød m.v.

For at cykler er dækket, skal cyklen være forsynet med et fastmonteret dansk stelnummer, cyklen skal være aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn (DVN), have et låsebevis, tyveriet skal være anmeldt til politiet  samt skal der foreligge en kvittering på køb af cyklen (dokumentation for hvornår cyklen er købt og til hvilken pris).

Det kan være lidt af en jungle, så vi har spurgt en række forsikringsselskaber, hvor meget de dækker, og om det er muligt at tilkøbe ekstra forsikring, og hvilke krav de stiller i forhold til tyveri.

Nedenstående oplysninger har vi fået fra de pågældende forsikringsselskaber, og tager naturligvis forbehold for fejl og mangler i oplysningerne

TRYG

Cykler op til 12.505 er dækket af indbo, men man kan udvide sin cykeldækning, så den dækker med op til 52.108 kr. pr. cykel. Prisen er bl.a. afhængig af kundens alder, bopæl mv. Prisen varierer mellm 50 kr og 300 kr.

Er der brug for en højere sum eller en mere omfattende dækning, kan kunden købe en cykelforsikring i Max Levig, som er Trygs afdeling for specialforsikringer. Max Levig cykelforsikringen dækker som udgangspunkt  på “all-risks” vilkår, dvs. ved enhver skade, hermed også skader på cyklen sket ved styrt fx under cykelløb, ved væltning eller under transport.  Tyveri af cyklen dækkes dog kun fra aflåst bygning eller aflåst bil – og det er en betingelse, at voldeligt opbrud kan konstateres.

Tryg tilbyder kun Max Levig cykelforsikringer som en del af en samlet forsikringsløsning, dvs. til kunder der har alle deres forsikringer i Tryg.

ALKA

Dækker cykler op til 11.300. Disse kan udvides til at koste hhv. 22.600 kr. eller 33.600 kr. Merprisen kommer an på bopæl, medlemskab af fagforening samt valg af selvrisiko. Dokumentation ved tyveri uden for aflåst bygning, skal være i form af låsebevis med påført stelnummer. Der er kun krav til at det skal være en forsikringsgodkendt lås. Ved prissætning, er det vigtigt at man inkluderer dele af cyklen som er tilkøbt, så har man skiftet til en carbon saddelpind, skal værdien af denne lægges oven i cyklens standardpris, fratrukket værdien af standard saddelpinden.

Top Danmark

På vores Hjemforsikring (indboforsikring) dækker vi som standard cykler med en sum på 22.890 kr. pr. cykel og ikke monterede cykeldele med en sum på 5.723 kr. pr. skadebegivenhed. Man kan ikke hæve summen på Hjemforsikringens standarddækning, men man kan købe vores tilvalgsdækning “Udvidet cykeldækning”. Ud over en højere cykelsum består Topdanmarks udvidede dækning af en kaskoforsikring, som dækker skader af enhver art på cyklen, fx skader opstået ved styrt, påkørsel, hærværk eller under transport af cyklen. Den udvidede sum er på 68.670 kr. pr. cykel og en sum på 17.168 kr. til umonterede cykeldele.

Der er dog en maksimal erstatning på 103.006 kr. pr. skadebegivenhed. Prisen på denne tilvalgsdækning udregnes efter en basispris, som så reguleres med en række faktorer – bl.a. hvor kunden bor og valgt selvrisiko. Prisen kan altså svinge meget – fra omkring 1.300 kr. og opefter. Ved tyverier erstatter vi kun, hvis cyklen eller el-cyklen har et fastmonteret dansk stelnummer og dette bliver oplyst til os. Dette gælder også for carboncykler og cykler importeret fra udlandet uden dansk stelnummer.

Ved simpelt tyveri er det desuden en forudsætning for dækning, at cyklen var låst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, og låsebeviset bliver sendt til os med oplysning om, hvilken dato låsen er købt.

Gjensidige Forsikring

Cykler er i Gjensidige Forsikring forsikret for op til 26.840 kr. Dækningen er op til 2 % af forsikringssummen på indbo, hvilket er minimum 13.500 kr. pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Hvis din indbosum eksempelvis er på kr. 671.000, vil din cykel være dækket med 13.500. Er din indbosum 1.342.000 kr. vil cyklen være dækket med 26.840 kr.

Hos Gjensidige kan du tilkøbe standardforhøjelser på 27.000 kr. og 40.500 kr. Forhøjelsen lægges oven i de 2 % af forsikringssummen. Herudover er det muligt at forhøje yderligere efter en individuel vurdering. Både præmie for standardudvidelse og udvidelsen af denne (individuel vurdering) vil variere efter kundens alder, bopæl, selvrisiko m.v. og det er derfor ikke muligt at oplyse konkrete priser.

Hvis der er tale om simpelt tyveri, dvs. tyveri uden for bygning eller lokale, eller fra ikke forsvarlig aflåst bygning eller lokale, er det en betingelse for dækning at cyklen var aflåst med en lås godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller af Gjensidige Forsikring/Nykredit Forsikring. Der skal fremsendes låsebevis, hvor cyklens stelnummer er påført.

Stjæles cyklen ved indbrud i forsvarlig aflåst bygning eller lokale er der ikke krav om, at cyklen er aflåst.

Hos Gjensidige Forsikring er færdselsskader desuden dækket som standard på cykeldækningen, hvilket ikke er standard for branchen.

www.gjensidige.dk

Alm. Brand

Hos Alm. Brand er en cykel forsikret gennem indboforsikringen op til 17.776 kr. (i 2015). der er mulighed for at købe en tillægsforsikring for dyrere cykler op til 59.249 kr. (i 2015 priser). Dyrere cykler kan også forsikres – her skal kunden kontakte Privat Salgssupport. Man skal være pluskunde for at kunne købe udvidelsen.

Prisen for tillægsforsikringen er 555 kr. eller 618 kr. om året (i 2015) afhængig af pluskunde type.

For almindelige cykler op til 17.776 skal stelnummer oplyses og cyklen være efterlyst hos politiet. Krav ved simpelt tyveri af dyrere cykler kræves det, at der derudover indsendes originalkvittering for cyklen og låsebevis.

Alm. Brand har siden 2010 set en stigning i antallet af tillægsforsikring til dyre cykler på 500 pct.!

GF Forsikring

Hvis du har valgt 883.000 kr. i sum på din indboforsikring, så har du en dækning på 17.660 kr. svarende til 2 % af indbosummen pr. skade. Indboforsikringen har dog altid dækning indtil 13.300 kr. pr. cykel, uanset summens størrelse.

Ønsker du en højere dækning pr. cykel kan du vælge at købe ekstra 15.000 kr. eller 30.000 kr. Herved får du en dækning på op til 47.660 kr.

IF Skadesforsikring

Grunddækning for cykler er maks. 11.061 kr.  pr. cykel / 33.186 kr. pr. skade (fx hvis flere cykler stjæles samtidig).

Udvidet dækning =  Cykel Super, tegnes som tillægsdækning. Dækningen er for kunder med særligt dyre cykler og udvider standard-cykeldækningen med 30.000 kr. pr. cykel / maks. 60.000 kr. pr. skade. Tillægspris: 421 kr.

Ved tyveri er det et krav, at cyklens stelnummer oplyses. Ved simpelt tyveri er det en betingelse for dækning, at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af DVN (Dansk Varefakta Nævn). Det er endvidere en betingelse, at nødvendig dokumentation i form af et, af forhandleren udstedt, bevis med oplysning om dato for låsens anskaffelse, indsendes sammen med anmeldelsen om tyveri af cyklen tillige med oplysning om cyklens stelnummer.

Lærerstandens Brandforsikring (LB forsikring)

I LB Forsikring er tallet 13.510 i 2015 pr. cykel inkl. tilbehør pr. forsikringsbegivenhed. I LB Forsikring kan tilkøbes CykelPlus for 543,91 kr. om året. Så dækkes der op til 60.000 kr. og der er også dækning for flere ting. Cyklens stelnummer skal oplyses, den skal være aflåst med godkendt lås og låsebevis skal sendes til os hvis vi ønsker det. For CykelPlus gælder det at cyklen – uden for forsvarligt aflåst bygning – skal være låst med 2 godkendte låse og den ene skal være gennem stellet og til permanent genstand (bygning, lygtepæl eller lign.).

CODAN

Hos Codan er din cykel ikke dækket som standard. Her skal du tilvælge cykeldækning til din indboforsikring. Standardsummen er på 13.500 kr, hvis du har valgt cykeldækning på din police. Du kan hæve summen på cykeldækningen op til 54.000 kr. (Prisen afhænger af det konkrete beløb). Hvis du ønsker kasko på din cykel, kan du tilkøbe dækningen “Sportsudstyr”, hvor du ligeledes vælger en sum – dog igen maksimalt op til 54.000 kr.

Man skal kunne oplyse stelnummer på cyklen og cykel skal være låst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller Codan. Låsebeviset skal desuden fremsendes. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om indbrudstyveri.

Vi håber du nu er blevet klogere på hvordan din cykel eventuelt er forsikret. Vi anbefaler dog at du ringer til forsikringsselskab og forhører dig om din forsikring, og finder ud af om du har behov for en tillægsforsikring til din cykel.

Men generelt kan vi udlede af ovenstående, at det er vigtigt med et godkendt dansk stelnummer, et låsebevis fra en godkendt cykellås, og aller helst at din cykel er forsvarligt låst inde i en garage eller kælder.

Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af:
  • At cyklens stelnummer kan oplyses,
  • At cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn og
  • At låsebevis haves.

Del gerne dine gode og/eller dårlige erfaringer med din cykelforsikring herunder.